De wereld in met aardrijkskunde - Vakinhoud Anouk Adang & Marian Blankman

1  Systeem aarde

Reliëf kan ook ontstaan door endogene krachten wanneer in de aardplaten scheu ren en barsten ontstaan (breuken). Een deel van de bodem kan langs zo’n breuk weg zakken (slenk), en wanneer delen daarnaast minder diep zakken, spreken we van een horst. Deze gebergten zijn minder hoog. Het Rijndal bijvoorbeeld ligt net boven zee niveau tussen de Vogezen en het Zwarte Woud (zie figuur 1.11), waar aan elke kant top pen van tegen de 1.500 meter hoog te vinden zijn. Dit was ooit één gebergte, maar door de breuken is het middendeel sneller gedaald (De Boer et al., 2018; Andeweg, 2018).

0–250 m 250–500 m 500–750 m 750–1000 m > 1000 m

Rijn

FRANKRIJK DUITSLAND

e z e n

u d

W o

o g

r t e

V

w a

Z

0

50km

ZWITSERLAND

Figuur 1.11a Hoogtekaart van het Rijndal (midden) met ten westen daarvan de Franse Vogezen en ten oosten het Zwarte Woud in Duitsland

Figuur 1.11b Uitzicht op het Rijndal met daarachter het Zwarte Woud, gezien vanaf de Vogezen

26 |

Made with FlippingBook Publishing Software