De wereld in met aardrijkskunde - Vakinhoud Anouk Adang & Marian Blankman

1.5  Meer over de gevolgen van platentektoniek

Figuur 1.10 De gestemde massademper in het hoogste kantoorgebouw van Taipei (Taiwan) zorgt ervoor dat het gebouw bij een eventuele aardbeving niet te veel gaat zwaaien Een aardbeving die op de zeebodem ontstaat, kan resulteren in een schokgolf. Bij een diepe zee is er een lage golf die zich met hoge snelheid verspreidt. Dichter bij de kust neemt de snelheid af, maar door de geringere diepte neemt de hoogte van de golf juist toe, met een hoge vloedgolf (tsunami) als gevolg. Zo’n golf kan wel dertig meter hoog worden en het zeewater stroomt met een enorme kracht en snelheid landinwaarts. De tsunami’s in Zuidoost-Azië in 2004 en in Japan in 2011 zijn recente voorbeelden waarbij duizenden slachtoffers vielen en immense materiële schade is aangericht (De Boer et al., 2018; Van den Bunder & Padmos, 2016). Gebergtevorming Plooiingsgebergten, die ontstaan bij een convergente beweging van twee continen tale platen, behoren tot de hoogste gebergten ter wereld. De Himalaya in Azië is ontstaan doordat India beetje bij beetje, maar met enorme kracht tegen het Eurazi atische continent is gebotst. De Mount Everest is met zo’n 8.848 meter de hoogste berg ter wereld en er zijn tientallen toppen boven de 7.000 meter. Ook de Alpen zijn op een dergelijke manier ontstaan. Hier is sprake van een botsing met de Afrikaan se plaat die nog steeds gaande is, maar door exogene krachten (zie paragraaf 1.6) neemt de hoogte niet meer toe (Ter Horst, 2014). Bij het Andesgebergte, met toppen van 6.000 tot 7.000 meter, is de continentale korst gaan plooien als gevolg van de subductie van de Pacifische plaat (De Boer et al., 2018).

Blok 1

| 25

Made with FlippingBook Publishing Software