De wereld in met aardrijkskunde - Vakinhoud Anouk Adang & Marian Blankman

   1

Systeem aarde

Na een rondje hardlopen kijk je even onder je schoen. Tussen de ribbels van je zool zitten beige, witte en donkerbruine zandkorrels. Die zandkorrels hebben een lange weg afgelegd. Die begon diep in de aarde, waar ze door de hoge temperaturen geen afzonderlijke korrels waren, maar magma, gesmolten gesteente. De druk in de aarde nam langzaam toe, en op een gegeven moment was die zo groot dat het gesteente door een vulkaankrater naar buiten spoot. Het belandde op de helling van de vul kaan. Afgekoeld vormde het daar de zwarte bovenlaag. Duizenden jaren lang lag het daar. Af en toe kwam er een nieuwe laag lava overheen. Maar toen werd door beweging in de aarde de bodem opgetild. De gesteentelagen werden afgeschuurd en vielen in stukken uiteen. De steenbrokken werden meegenomen door een rivier, en hotsend en botsend werden ze steeds kleiner, tot het zandkorrels waren. Sommige korrels werden meegevoerd naar de zee, en andere belandden bij het afnemen van de stroomsnelheid op de bodem en langs de oevers van de rivier. Waren deze zand korrels niet onder je schoen beland, dan waren ze nóg miljoenen jaren onderweg geweest. Dan waren ze terecht gekomen onder dikke lagen aarde, waar ze werden samengeperst en omgevormd tot zandsteen of later zelfs tot kwartsiet. En als de korrels tussendoor niet weer aan het aardoppervlak waren gekomen, dan waren ze uiteindelijk weer gesmolten, terug als magma in de diepe aarde (naar Ter Horst, 2014, p. 62-63).

Blok 1

| 13

Made with FlippingBook Publishing Software