De wereld in met aardrijkskunde - Vakinhoud Anouk Adang & Marian Blankman

12 VERDIEPING Globalisering: voorbeeldregio Mexico

177 178 179 183 184 184

12.1 Globalisering

12.2 Dimensies van globalisering 12.3 Gevolgen van globalisering

12.4 Afsluiting

Begrippenlijst

Bronnen

185 193 195 203

Illustratieverantwoording

Register

Over de auteurs

Made with FlippingBook Publishing Software