De wereld in met aardrijkskunde - Vakinhoud Anouk Adang & Marian Blankman

8 Arm en rijk

123 124 126 127 128 131 132 133 133 137 137 139 140 142 143 144 144 147 147 149 153 154 155 159 160 163 164 166 168 173 174 175

8.1 Ontwikkeling gemeten

8.2 Wereldwijde verschillen en het wereldsysteem

8.3 Niet overal hetzelfde 8.4 Oorzaken van armoede 8.5 Het gaat beter met de wereld

8.6 Armoede en migratie

8.7 Afsluiting

Begrippenlijst

9 VERDIEPING Migratie: voorbeeldregio Ghana

9.1 Migratie

9.2 Waarom migreren mensen?

9.3 Waarnaartoe vindt migratie plaats?

9.4 Gevolgen van migratie

9.5 Nederland: een multiculturele samenleving?

9.6 Afsluiting

Begrippenlijst

Blok 4

10 Bestaansmiddelen

10.1 Economische sectoren 10.2 De primaire sector

10.3 De secundaire sector: industrie en ambacht 10.4 De tertiaire sector en de quartaire sector: diensten 10.5 Industrie en diensten: waar en waarom daar?

10.6 Afsluiting

Begrippenlijst

11 Grenzen en identiteit

11.1 Grenzen 11.2 Cultuur

11.3 Inzoomen op Europa

11.4 Verder inzoomen op Nederland

11.5 Afsluiting

Begrippenlijst

Made with FlippingBook Publishing Software