Karim Amghar - Van radicaal naar amicaal

1 • Wat zijn polarisatie en radicalisering? r

pen zijn een beetje raar en met alleen onze eigen soort mensen samenleven zou prettiger zijn. ■■ Het stille midden ( silent ): deze groep laat niet van zich horen, oor deelt genuanceerd en ziet eerst de mens en niet alleen een lid van een andere bevolkingsgroep. Het stille midden streeft naar har monie in de samenleving en vormt aan het begin van het polarisa tieproces de grootste groep. Als polarisatie toeneemt, wordt deze kleiner en worden de kampen van de duwers en de volgers groter. ■■ De bruggenbouwer ( bridge builder ): deze probeert de duwers uit de verschillende bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen door te laten zien dat we niet zo veel van elkaar verschillen. ■■ De zondebok ( scapegoat ): de duwer wil aantonen dat de verschil lende bevolkingsgroepen niet op elkaar lijken en bestempelt de bruggenbouwer daarom vaak als zondebok. Dit gebeurt op het moment dat de polarisatie zodanig is gegroeid dat een groot deel van de bevolking moet kiezen tussen A of B. De zondebok bestaat dus niet al vanaf het begin. De samenleving verhardt door polarisatie en vervreemdt de verschil lende bevolkingsgroepen van elkaar. Door polarisatie ontstaat angst, wat ertoe leidt dat mensen elkaar niet meer opzoeken voor een con structief gesprek over belangrijke sociaal-maatschappelijke thema’s. Men gaat ervan uit dat een gesprek met andersdenkenden geen nut heeft. Maar polarisatie is een gevoelsdynamiek en gevoel kun je niet bestrijden met feiten of straffen. Je kunt dit alleen aanpakken door meer verbinding te creëren tussen de andersdenkenden. Het verschil tussen polarisatie en radicalisering is dat polarisatie gaat over het uit elkaar drijven van verschillende groepen of personen. Radicalisering is het proces dat een persoon doormaakt van zich ac tief en vredig inzetten voor een bepaald doel tot geweld gebruiken om zijn doel te bereiken.

18

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online