Oefenboek Yalla Yalla! Basiscursus Arabisch op weg naar A1 - deel 1 - Josien Boetje, Mariska Keizer Verbeek, Rami al-Sheikh

Les 1 – Ik ben … En jij?

Oefening 13 13 التَمرين èt-tèmrien Schrijf de letters oektoebə_l-hoeroef الحُروف اُكتُب uit de rechterkolom in de woorden èl-kèlimèèt الكَلِمات . Kies de juiste vorm. الحَرف بِداية وَسَط نِهاية èl-ḥàrf bidèèyà wàsàṭ nihèèyà

Eind

Midden

Begin

Letter

ّا

ي شـ بَطاطـ

م

و

دلـ

رة سبّـ

لد

ي

ـت َ بـ كُرسـ

ـمين

16

16

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker