Mantelzorg in de ggz_De Graaff

6 Persoonsgerichte zorg

65 68 70 73 74 76 76

6.1 Bestuurlijke betrokkenheid

6.2 Professionals steunen actief herstel in triade

6.3 Familie en naasten als partners? 6.4 Op weg naar triadisch werken

Reflectievragen

6.5 Conclusie?

7 Zelf aan de slag

79

Epiloog

84 86 91 92 96

Geraadpleegde bronnen

Afkortingenlijst

Register

Over de auteurs

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker