Mantelzorg in de ggz_De Graaff

Inhoud

1 Inleiding

11 15

Reflectievragen

2 Ontstaan van geestelijke gezondheidszorg in Nederland

17 19 20 22 22 25 25 27 29 30 32 34 35 37 39 41 42 44 45 46 47 49 51 52 54 56 59 63

2.1 Gekte en geloof 2.2 Gekte en gezag 2.3 Gekte en geld

2.4 Gekte en gezondheid

2.5 Gekken en hun mantelzorgers

Reflectievragen

3 Van verstopt in de bossen naar verblijf ‘thuis’

3.1 Verward en verwond 3.2 Verward en verzorgd

3.3 Verwarden en het verzuilde verenigingsleven

3.4 Verwarden verwijderen?

3.5 De verwarde en zijn mantelzorgers

Reflectievragen

4 Protesten in de psychiatrie

4.1 Patiënten in een protestgeneratie

4.2 Patiënten en politiek

4.3 Patiënten en professionals

4.4 Patiënten: van opspraak naar inspraak 4.5 Patiënten en hun mantelzorgers

Reflectievragen

5 Cliënt in een participatiemaatschappij

5.1 Cliënt of consument? 5.2 Cliënt of patiënt?

5.3 Cliënt en incoherente financiering

5.4 Cliënten en hun mantelzorgers claimen aandacht 5.5 Cliënten en hun mantelzorgers claimen inspraak

Reflectievragen

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker