Auteur(s) - Titel

5

Voorwoord

Het idee voor dit boek is ontstaan toen ik gevraagd werd om een cursus ‘Nieuw grieks op vakantie’ te geven aan de Volksuniversiteit van Amstelveen. Al snel kwam ik erachter dat hiervoor geen geschikt lesmateriaal bestond. Ik heb toen allerlei materiaal uit verschillende boeken gebruikt, wat natuurlijk een wat rommelig ge heel vormde. Toen besloot ik om zelf een vakantiecursus Nieuwgrieks te schrijven. Dankzij uitgeverij Coutinho is het uiteindelijk een prachtig boek geworden in de serie opSTAP. De cursus is bedoeld voor Nederlandstaligen en is bovenal een vakantiecursus. Dat houdt in dat het boek verdeeld is in hoofdstukken en dat elk hoofdstuk een apart thema behandelt. De cursus is geschikt voor beginners die zich voor het eerst in de wereld van het Grieks begeven, maar kan ook heel nuttig zijn als aanvul ling voor mensen die al wel wat basiskennis van het Grieks hebben. De rode draad in de hoofdstukken wordt gevormd door Vera en Martijn, een Nederlands echtpaar dat op vakantie gaat naar Griekenland en zich daar in allerlei dagelijkse situaties in het Grieks moet kunnen redden. Het communicatieve aspect is het belangrijkste in dit boek. De cursus richt zich op het aanleren van woordenschat en zinnen die op vakantie van pas kunnen ko men. Ook worden enkele grammaticale onderwerpen die in de dialogen voorko men uitgelegd, zodat de structuur van de taal duidelijker wordt. Door de foneti sche transcripties en de audio-cd is de cursus ook geschikt voor zelfstudie. Het Grieks wordt als een moeilijke taal beschouwd, maar ik ben van mening dat je met enthousiasme, doorzettingsvermogen en geduld een heel eind komt. Het is geweldig om een taal te kunnen spreken die al bijna drieduizend jaar bestaat!

Veel plezier met de cursus en een prettige vakantie in Griekenland!

Dafni Alverti september 2007

Tweede druk De tweede druk van opSTAP Nieuwgrieks is licht gewijzigd: de audio staat nu online en enkele onderdelen zijn geactualiseerd.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online