Martijn Mulder - Leisure!

1.3  Tijd, gedrag en beleving

noodzakelijkheden in het leven’ (Purrington & Hickerson, 2013). Oftewel: al het gedrag dat we vertonen dat niet bedoeld is om te overleven (denk aan eten, slapen, geld verdienen) of omdat we niet anders kunnen (denk aan het opvoeden van kinderen of jezelf verplaatsen van A naar B), is leisure. Ondanks het feit dat dit een vrij duidelijke en complete definitie lijkt, zal het deskundi gen weinig moeite kosten om ook hier gegronde kritiek op te leveren. Zo is ook dit weer een residuele definitie: leisure is gedefinieerd als iets wat over blijft na andere activiteiten en de definitie zegt ons dus nog steeds niets over wat leisure dan inhoudelijk wel is. Een ander punt van kritiek kan zijn dat er in ons leven soms helemaal geen duidelijke scheiding te maken is tussen gedrag dat gericht is op overleven (eten, werken) en leisure, zoals het uit eten gaan met vrienden of het lezen van je werkmail tijdens je vakantie. In het vervolg van dit boek zullen we dan ook niet meer zoeken naar de perfecte defini tie van leisure en zullen de begrippen ‘vrije tijd’ en ‘leisure’ beide gebruikt worden. Ook worden de verschillende benaderingen van vrije tijd en leisure gebruikt: deel 2 van het boek gaat over het vrijetijdsgedrag van de mens, in deel 3 gaat het zowel over de hoeveelheid vrije tijd van mensen als over de beleving van leisure. In dat deel zal ook duidelijk worden dat wanneer je je commercieel met leisure bezighoudt – wanneer je met leisure je geld wilt verdienen –, de subjectieve benadering vaak centraal staat. Hoe meer er te beleven is, hoe meer geld mensen bereid zijn uit te geven. Hoewel ‘beleving’ en ‘belevenissen’ niet hetzelfde betekenen als leisure, staan ze wel vaak cen traal als het over de leisure-industrie gaat.

29

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online