Palmer - 77 puntjes op de i

Voorwoord

Veel van mijn cursisten redden zich aardig in het Nederlands, sommige zelfs zeer goed. Toch is er altijd een aantal punten waar ze tegen aanlopen. Wat ik opvallend vind, is dat dit vaak dezelfde punten zijn, ongeacht de moedertaal van de cursisten: ze hebben ‘iets leuk’ gedaan, ze vinden het ‘een goede idee’ om ‘naar vakantie’ te gaan en ze spreken ‘Arabisch’ of ‘Kroatisch’ (met een verkeerde uitspraak van -sch), om maar een paar voorbeelden te noemen. Het zijn foutjes waar niemand ze (meer) op wijst of aspecten die ze nog niet helemaal beheersen. Ook twijfelen cursisten vaak over dezelfde dingen, zoals het gebruik van het woordje ‘er’. Het leek me fijn als leerders van het Neder lands een boek hadden waarin ze al deze onderwerpen konden opzoeken. Een boek waarin niet alleen regels te vinden zijn, maar vooral ook leuke, prak tijkgerichte opdrachten, met zinnen die ze in het dagelijks leven tegenkomen en die ze zelf ook kunnen gebruiken. Deze wens leidde tot het boek dat nu voor je ligt: 77 puntjes op de i . Het gaat in dit boek om onderwerpen die op niveau B1 of B2, en zelfs op niveau C1, nog problemen opleveren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling geweest om alle grammaticaregels nog eens op een rijtje te zetten; die kun je immers in allerlei grammaticaboeken vinden. Ook gaat het niet alleen om het uitbreiden van de woordenschat of het verbeteren van de uitspraak. Nee, het doel van het boek is om tweedetaalleerders van het Nederlands actief te laten oefenen met onderwerpen waar ze nog moeite mee hebben, om zo hun Nederlands correcter, vloeiender en Nederlandser te laten klinken. Boven dien zullen ze zich zekerder voelen over hun taalgebruik als ze meer houvast hebben. Dank Miranda van ’t Wout, met wie ik de lesmethode Nederlands naar perfectie schreef, had geen tijd om mee te schrijven aan dit boek, maar wilde gelukkig wel meelezen. Zij heeft verschillende versies van het boek van zeer nuttig commentaar en welkome aanvullingen voorzien, waarvoor ik haar ontzet tend dankbaar ben.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online