Ham - Zichtbaar Nederlands

6  Het verbum

De meeste andere verba kunnen geen infinitief krijgen. Vergelijk:

zien kan met een infinitief

vertellen kan niet met een infinitief

Met een infinitief

 Nadia ziet het hard regenen .  Nadia vertelt het hard regenen .

Met een bijzin Kijk ook in deel 7.1

 Nadia ziet dat het hard regent.

 Nadia vertelt dat het hard regent.

B1 

DE DUBBELE INFINITIEF

Een zin kan meerdere infinitieven hebben:

Julia fietst . Julia leert fietsen . Julia kan leren fietsen . Julia zal kunnen leren fietsen .

Een perfectum en een infinitief gaan niet samen.

Dit wordt dus een dubbele infinitief.

presens:

 Ik leer de vrienden van Ellen kennen .

perfectum:

 Ik heb de vrienden van Ellen leren kennen .  Ik heb de vrienden van Ellen geleerd kennen.

184  |

Made with FlippingBook Online newsletter