Ham - Zichtbaar Nederlands

6.8  De infinitief

presens:

 Nico moet even wachten .

perfectum:

 Nico heeft even moeten wachten .  Nico heeft even gemoeten wachten.

1 Jaloers Jullie werken per twee. Vertel een verhaal in het presens. Na elke zin herhaalt de ander jouw zin met ‘Ik wil ook …’

A2

A: Ik ga naar de supermarkt. B: Ik wil ook naar de supermarkt gaan! A: Ik koop groenten en een pak spaghetti. B: Ik wil ook groenten en een pak spaghetti kopen!

• Variatie: Je kunt het makkelijker maken zonder ‘ook’. • Variatie: Je kunt het moeilijker maken door het verhaal te vertel len in de verleden tijd.

A: Ik ging naar de supermarkt. B: Ik wilde ook naar de supermarkt gaan!

2 Jouw ambities voor dit jaar Welke dingen hoop je en probeer je dit jaar te doen? Vertel het aan je medecursist.

B1

Ik probeer dit jaar meer te sporten.

|  185

Made with FlippingBook Online newsletter