Ham - Zichtbaar Nederlands

1.2  De pluralis

A2 

KORTE EN LANGE KLANKEN

Korte vocalen blijven kort, lange vocalen blijven lang:

de m a n

de m a nnen

de w ee k

de w e ken

Kijk ook in deel 1.3.

 A1

WOORDEN MET –S EN –F

aa, ee, oo, uu, ie, oe, ou, ij, … l, r, n

+ s + f

- z en - v en

 

de br ie f

de brieven de bedrijven

het bedr ij f

de b aa s de le n s

de bazen de lenzen

het mes de plaats

de messen de plaatsen

de juf

de juffen

Maar:

ÎÎ de me n s

de mensen

|  23

Made with FlippingBook Online newsletter