Ham - Zichtbaar Nederlands

1  Het substantief

 A2

ONREGELMATIGE WOORDEN

kort

lang

de dag het bad

de dagen de baden

het bedrag

de bedragen

het dak het gat het glas de weg de god

de daken de gaten de glazen de wegen de goden

Ze loopt over de paden het pad – de paden

de oorlog

de oorlogen

het slot het pad

de sloten de paden

-eren het blad

de blad eren / de bladen

de ei eren

het ei

Ze loopt over de padden de pad – de padden

de kind eren de lied eren de volk eren

het kind het lied het volk

andere vormen de stad

de steden de schepen de koeien

het schip

de koe

een ander accent de motor 

de motoren

24  |

Made with FlippingBook Online newsletter