Ham - Zichtbaar Nederlands

de-woord

het-woord

en

maar met veel

Specifiek ■ de,het ■ mijn, jouw, zijn,haar, onze,… ■ deze,die,dit,dat

deoud e bus mijnkapott e printer

hetklein e kind ditgrot e huis

Niet-specifiek ■ een,geen ■ zonder artikel

eenoud e bus actiev e kinderen want:dekinderen

eenoudhuis eenactiefkind want:hetkind

2.2 Comparatief en superlatief

Na de regel volgt:

A2 

SPECIALE VORMEN

Verdieping : meer informatie over het onderwerp. en/of Uit het hoofd : rijtjes of regels om uit je hoofd te leren. en/of Herhaling : informatie die eerder is uitgelegd en die hier ook belangrijk is.

goed – beter – best graag – liever – liefst veel – meer – meest weinig – minder – minst chic – chiquer – chicst

B1 

MOEILIJK OM UIT TE SPREKEN?

‘fantastischst’ en ‘enthousiastst’ zijn moeilijk uit te spreken. Daarom: fantastisch – fantastisch er – het meest fantastisch enthousiast – enthousiast er – het meest enthousiast

1 Veel beter, mooier en slimmer Werk per twee of in een groep. Iedereen krijgt een paar kaartjes. Vertel waarom de dingen op jouw kaartjes beter zijn.

A2

Aan het eind van het deel staan spreek- oefeningen voor in de les.

A het horloge B de ring A het paard B het vliegtuig

B: Mijn ring is veel duurder dan jouw horloge. A: Mijn paard is veel praktischer dan jouw ring. B: Mijn vliegtuig is veel sneller dan jouw paard.

2 Vergelijk steden Vergelijk de stad waar je nu woont met een andere stad die je goed kent.

A2

Achter in het boek staat een lijst van grammati cale woorden met voor beelden en vertalingen. Ook het symbool staat erbij.

Moskou heeft drukkere wegen dan deze stad. Huizen zijn in Moskou duurder dan hier.

| 47

|  11

Made with FlippingBook Online newsletter