Ham - Zichtbaar Nederlands

Online studiemateriaal

Op www.coutinho.nl/zichtbaarnederlands vind je het online studiemate riaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit: ■■ interactieve oefeningen ■■ korte animaties ■■ materiaal voor de spreekoefeningen Docenten kunnen via de website een docentenhandleiding aanvragen.

Deze pictogrammen verwijzen naar de website: Oefeningen : maak de interactieve oefeningen op de website Animaties : bekijk de animaties op de website Kaartjes : gebruik kaartjes of ander materiaal van de website

12  |

Made with FlippingBook Online newsletter