Leerboek Ontwikkeling - Jakop Rigter & René Diekstra

Extra: morele dilemma’s

besluiten zij ook om hun eigen hachje te redden en zelf in de sloep te blijven. Jij twij felt misschien of je jezelf moet opofferen voor een ander.

Deze dilemma’s laten ons zien dat het niet altijd mogelijk is om te omschrijven wat het betekent om een moreel persoon te zijn. Wat moreel goed en wat moreel fout is, kan van de situatie afhangen. Onjuist. Als mensen een dilemma moeten oplossen waarbij een van de opties is om actief een andere persoon letsel toe te brengen (om andere personen te redden), dan hebben meiden/vrouwen iets meer moeite met deze optie dan jongens/mannen.

A

| 205

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online