Leerboek Ontwikkeling - Jakop Rigter & René Diekstra

1.6 Samenvatting

studeren, en het stichten van een vaste relatie of gezin uitstellen, pleiten sommige psychologen voor het onderscheiden van een extra levensfase, namelijk de fase van de jongvolwassenheid. De indeling van levensfasen maakt het mogelijk om naar de ontwikkelingsopgaven (mijlpalen in de ontwikkeling) te kijken waar een kind, jongere of (jong)volwassene voor staat tijdens een bepaalde fase. Ontwikkelingsopgaven zijn maatschappelijke opvattingen over wat kinderen op een bepaald moment moeten beheersen en hoe ze dat kunnen bewijzen. Omdat maatschappijen of culturen verschillen, zullen ook ontwikkelingsopgaven verschillen. Elke levensfase (de zwangerschap uitgezonderd) kent specifieke ontwikkelingsopgaven. Een aanname is dat de manier waarop een ontwikkelingsopgave volbracht wordt van invloed is op hoe de ontwikkelingsopga ven in latere fasen volbracht gaan worden. Tijdens de adolescentie spelen veel ont wikkelingsopgaven; deze zijn te zien als het voldoen aan voorwaarden om een goede start van de volwassenheid te maken.

| 41

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online