Judith ter Horst - Rapporteren in de hulp- en dienstverlening

Inhoud

Inleiding 11 Hoofdstuk 1 Rapportage als middel in hulp- en dienstverlening 15 Inleiding 15 1.1 De rol van rapportage in het werkproces 15 1.2 Interne rapportage 16 1.2.1 Dossiervorming 17 1.2.2 Intakeverslag 18 1.2.3 Gespreksverslag 18 1.2.4 Voortgangsrapportage 19 1.2.5 Overdrachts- en dagrapportage 20 1.2.6 Cliëntontwikkelings- en zorgplan 22 1.3 Externe rapportage 23 1.3.1 Verwijs- of overdrachtsrapportage 23 1.3.2 Adviesrapportage 24 1.3.3 De aanvraag van voorzieningen 25 1.3.4 Bezwaar- en beroepschrift 26 1.4 Rapportageformats en digitale rapportagesystemen 27 1.5 Briefrapportage 29 1.6 Gebruik van e-mail 29 1.7 Groepsrapportage 30 1.8 Signaleringsrapportage 30 1.9 Overzicht: de inhoud van soorten rapportages 31 Opdrachten 37 Hoofdstuk 2 Cliëntrapportage: vorm en inhoud 41 Inleiding 41 2.1 Voorblad met basisgegevens 41 2.2 De inleiding bij het rapport 43 2.3 De relevante informatie uit de voorgeschiedenis 43 2.4 De situatieschets 44 2.5 De cliënt (en direct betrokkenen) 45 2.6 Waarnemen, observeren, interpreteren en rapporteren 48 2.7 De indirect betrokkenen en deskundigen ‘op afstand’ 51 2.8 Jouw analyse en bevindingen 52

Made with FlippingBook - Online catalogs