Judith ter Horst - Rapporteren in de hulp- en dienstverlening

2.9 De conclusies en het advies of verzoek

53 54 56 57 57 58 58 61 62 62 63 65 66 69 69 69 71 71 72 76 77 77 78 81 81 83 83 83 84 85 85

2.10 Overzicht Opdrachten

Hoofdstuk 3 Voorbereiding op het schrijven

Inleiding

3.1 Het onderwerp

3.1.1 De aanleiding 3.1.2 Bepaal het doel

3.2 De lezer

3.2.1 Wie leest het rapport? 3.2.2 De professionele lezer 3.2.3 De cliënt/familie als lezer

Opdrachten

Hoofdstuk 4 De centrale vraag

Inleiding

4.1 De centrale vraag 4.2 De tekstopbouw

4.2.1 De mindmap

4.2.2 Het antwoord op de vragen van de lezer 4.2.3 Indelingsprincipes: chronologisch versus thematisch

4.2.4 Tekstopzet: kopjes als kapstok

4.3 Informatie verzamelen

Opdrachten

Hoofdstuk 5 Overtuigend schrijven

Inleiding

5.1

Overtuigen door wie je beroepsmatig bent

5.2 Zuiver en respectvol rapporteren

5.2.1 Beschrijvingen 5.2.2 Feiten 5.2.3 Meningen 5.2.4 Interpretaties

5.3 Hoe je argumenteert; de meest gebruikte technieken 87 5.3.1 Iedere informatiebron heeft zijn eigen argumentatiekracht 87 5.3.2 Doel-middelenargumentatie 90 5.3.3 De selectie van informatie 91 5.3.4 Causaliteit (oorzaak en gevolg) 92 5.3.5 Deductie en inductie 94 5.4 Overtuigend schrijven; het perspectief van de lezer 97 Opdrachten 98

Made with FlippingBook - Online catalogs