Judith ter Horst - Rapporteren in de hulp- en dienstverlening

Hoofdstuk 6 Schrijven en redigeren

99 99 99

Inleiding

6.1 Stap 1: doorschrijven

6.2 Stap 2: optimale informatiedichtheid 6.2.1 Ontbrekende delen toevoegen 6.2.2 Overbodige informatie schrappen 6.3 Stap 3: structuur en samenhang aanbrengen 6.3.1 Witregels en kopjes 6.3.2 Functionele alineaopbouw 6.3.3 Expliciete verbanden 6.3.4 De informatie binnen een kader 6.4 Stap 4: zinnen goed lopend maken 6.4.1 Zinnen met een lange aanloop

101 102 102 102 103 103 105 106 108 109 109 110 111 111 113 113 114 116 117 117 118 119 120 122 123 124 125 126 126 128 129 137 147 150 152 154 159

6.4.2 Te lange zinnen door signaalwoorden en komma’s 6.4.3 Zinnen met veel ingebedde bijzinnen

6.4.4 Dubbele ontkenningen 6.4.5 Zinnen zonder onderwerp 6.4.6 Concrete en specifieke informatie 6.4.7 Categorisatie en diskwalificatie

6.5 Stap 5: spellingcontrole

Opdrachten

Hoofdstuk 7 Juridische aspecten van rapportage

Inleiding

7.1 Regels rond persoonsgegevens en privacy (de AVG) 7.2 De rechten en plichten van de gegevensbeheerder

7.2.1 Verantwoordelijkheid

7.2.2 Overmacht

7.3 Samenwerken met anderen in het belang van de cliënt 7.4 Samenwerken is legitimeren en profileren

7.5 De rechten en plichten van de cliënt

7.6 7.7

De rechten van de hulp- en dienstverlener

Samenvatting

Opdrachten

Bijlage 1 Drie casussen Bijlage 2 Rapportageprotocollen Bijlage 3 Stappenplan werkwoordspelling Bijlage 4 Synoniemen voor ‘X zegt: ...’

Geraadpleegde literatuur

Register

Over de auteur

Made with FlippingBook - Online catalogs