Etje Heijdanus & Anouk van Nunen - DANS!

1.4 Dans in het basisonderwijs

We bespreken hierna twee varianten van dans in het basisonderwijs. • De school biedt verschillende opzichzelfstaande dansactiviteiten en -werk vormen aan (incidenteel of op regelmatige basis), zoals dansspelen, musi cals, (dag)projecten of het bijwonen van dansvoorstellingen. • De school biedt gericht dansonderwijs aan door groepsleerkrachten en vak docenten dans, in een doorlopend programma met een bepaalde mate van een opbouw waarbij sprake is van een doorlopende lijn. 1.4.1 Incidentele of regelmatig terugkerende dansactiviteiten Korte dansactiviteiten In het basisonderwijs maken groepsleerkrachten graag gebruik van korte dansactiviteiten, waaronder verschillende dansspelen (zoals stoelendans en schipper mag ik overvaren). De doelen van dansspelen zijn meestal ontspan ning en samen plezier maken. Dansactiviteiten worden ook tijdens de lessen ingezet om leerlingen te activeren – de zogenoemde energizers . In de lessen muziek zijn er liedjes waarbij bepaalde bewegingen horen of vaststaande dansjes worden aangeleerd. Ook bij bewegingsonderwijs kunnen dansspelen of vaststaande dansjes worden aangeleerd. Bij zowel muziek als bewegings onderwijs gaat het meestal om andere doelstellingen dan bij het vak dans het geval is. Korte dansactiviteiten kunnen uiteraard ook in het kader van edu catieve dans worden aangeboden. Dan gelden natuurlijk wel doelen die voor dans geleden. Zie voor meer informatie daarover hoofdstuk 6 van dit boek. Thema- of weekafsluitingen Tijdens thema- of weekafsluitingen mogen leerlingen resultaten in dans pre senteren. Meestal laat de leerkracht dit over aan de leerlingen die uit zichzelf al graag dansen. Zij gaan dan dikwijls in een groepje zelfstandig aan de slag. Dit betekent dat een paar leerlingen de dans voordoen en dat de andere leer lingen die nadoen. De doelen van deze dansactiviteit zijn verwerking en leren presenteren. Het komt ook voor dat de leerkracht of een ouder voor een vie ring een dans maakt, soms met de leerlingen samen. Dans in de musical of voorstelling bij de jaarafsluiting De meeste scholen sluiten groep 8 af met een musical. Daarvoor worden het toneelspelen en zingen intensief geoefend. De groepsleerkracht of een stagi aire heeft meestal de leiding. Basisscholen schaffen vaak een kant-en-klare musical aan. Het dramadeel en de bijbehorende liedjes zijn daarin meestal uitgeschreven, de dans wordt er op veel scholen op eigen initiatief aan toege voegd. Meestal maken de leerlingen dan zelf de dansstukjes. Voor velen is dit een vrolijke uitdaging. Het doel van een musical is schitteren voor je publiek, oftewel podiumervaring opdoen. Dit op zich is al leuk, maar ook de weg er naartoe is dat: samen streven naar een kunstzinnig eindproduct zorgt voor

27

Made with FlippingBook flipbook maker