Etje Heijdanus & Anouk van Nunen - DANS!

1.2 De contexten van dans

1.2

De contexten van dans Je kunt dans op verschillende manieren en op verschillende plaatsen tegen komen. Verder kun je verschillende redenen hebben om naar dans te kijken of om zelf te dansen. In deze paragraaf gaan we in op de contexten van dans. We gaan uit van drie contexten waarin dans kan plaatsvinden: een artistie ke, een sociale en een educatieve context. Artistiek wil zeggen: dans als kunst vorm. Bij een sociale context gaat het om het gezelschap waarmee je danst; dans is dan een vorm van sociaal contact. Dans in een educatieve context legt de focus op dans bedoeld om van, over en door te leren. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van danslessen in het amateurdanscircuit. In DANS! gaat het over dans leren op de basisschool – in de educatieve context dus. De verschil lende contexten beïnvloeden elkaar. We geven hierna een paar voorbeelden ontleend aan Bergman (1991). 1.2.1 Sociale context Je kunt dansen omdat het lekker voelt en kijken naar dans omdat je er energie van krijgt en je het leuk vindt. Dansen om deze redenen doe je meestal thuis, op een danscursus of op feestjes en tijdens het uitgaan. Dans is dan ook een vorm van contact. Dans in de hiphopscene heeft ook een sociaal doel, zeker toen hiphop nog door groepen jongeren op straat beoefend werd. Een battle met een andere groep is een vorm van dans waarbij de beleving samenhangt met de sociale omgeving. Zo kennen we ook de zogenoemde dansflashmob. In vrijwel alle culturen is het gebruikelijk om te dansen. Dansen zijn vaak vol gens bepaalde tradities vormgegeven en worden van generatie op generatie overgedragen; ze hebben dan ook een grote culturele waarde. Dat zie je bij voorbeeld bij kinderdansen en volksdansen. Dansen gebeurt dan in een groep en geeft een gevoel van samenzijn. Je voelt je verbondenmet de groep waartoe je behoort en je bent je bewust van de gezamenlijke tradities en gebruiken. Dat effect treedt ook op bij dansen op een buurtfeest of bij een dance battle tussen jongeren. In je werk als leerkracht kun je met je groep het plezier, het groepsgevoel en de onderlinge verbondenheid versterken door samen te dansen. Religieuze of rituele context Naast dans in een sociale context kan er ook sprake zijn van dans in een religi euze of rituele context. Het dansen in deze context is veelal cultureel bepaald met een verwijzing naar de culturele en religieuze waarden van de betrokke nen. Vaak appelleren deze dansen aan saamhorigheid en een gevoel van zich verbonden weten. Een goed voorbeeld daarvan is het draaiend dansen van derwisjen.

Dansflashmob ‘Grease – Central Station Antwerp’

Draaiend dansen van derwisjen

21

Made with FlippingBook flipbook maker