Edwin Hoffman en Arjan Verdooren - Diversiteitscompetentie

Inhoud

Inleiding: interculturele communicatie in een globaliserende wereld

15

1

Cultuur: overal en nergens

25 25 26 27 28 30 32 33 35 37 37 38 39 42 44 44 46 46 48 49 51 53 53 54 55 57 58 60 61 63 66

Inleiding

1.1 Wat is cultuur?

1.1.1 Cultuur is overal – en nergens 1.1.2 Cultuur en groepen 1.1.3 Cultuur als repertoire 1.1.4 Cultuur en geschiedenis 1.1.5 Culturele heterogeniteit 1.1.6 Transnationale culturen 1.2.2 Cultuur en vertrouwdheid 1.2.3 Culturele menging 1.2.4 Niet elk verschil is cultureel 1.3.1 Multicollectiviteit 1.3.2 Radicale individualiteit

1.2 De werking van cultuur

1.2.1 Cultuur als een model van en voor de werkelijkheid

1.3 Culturen en individuen

1.3.3 Mensen als product en producent van cultuur 1.3.4 Verlangens van de eerste en tweede orde

1.3.5 Cultuur en context 1.4 Verwerkingsopdrachten

2

Van interculturele competentie naar diversiteits competentie

Inleiding

2.1 Een intercultureel perspectief 2.1.1 Interculturele interacties

2.2 Vreemdheid

2.2.1 Vreemdheid en onbekendheid 2.2.2 Vreemdheid als dreiging 2.2.3 Selectieve perceptie en vijandigheid

2.2.4 ‘Allergische reacties’ 2.2.5 Vreemdheid en identiteit

Made with FlippingBook HTML5