Edwin Hoffman en Arjan Verdooren - Diversiteitscompetentie

Online studiemateriaal

Op www.coutinho.nl/diversiteitscompetentie vind je het online studiemateri aal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit: ■■ extra verwerkingsopdrachten ■■ extra casuïstiekbesprekingen: toepassingen van het TOPOI-model ■■ TOPOI-kaarten

Made with FlippingBook HTML5