Edwin Hoffman en Arjan Verdooren - Diversiteitscompetentie

10.3 Hypothese van het beste

312 314 318 318 320 325 325 327 327 328 330 331 332 333 334 336 339 339 341 345

10.3.1 Een omweg nemen

10.3.2 Erkenning

10.3.3 Waarheidsgevechten voorkomen 10.3.4 Herkaderen en transformatief leren

10.3.5 Ruimte geven

10.3.6 Werken met de effecten van de communicatie

10.4 Verheldering geven en vragen 10.4.1 Expliciteren en navragen

10.4.2 Feedback

10.4.3 Metacommunicatie

10.4.4 Observeren, informeren en aanpassen

10.5 Taalposities en praten in de eigen taal

10.6 Aandacht voor de sociale contexten: de sociale representaties 10.7 Reflecties en interventies van het TOPOI-model in schema

10.8 Verwerkingsopdrachten

11

Toepassingen van het TOPOI-model

Inleiding

11.1 ‘Culturele grenzen die van invloed zijn op de effectiviteit van mijn internationale team’

11.2 Onverwachte extra verzoeken

Literatuur

348

Register

367

Over de auteurs

376

Made with FlippingBook HTML5