Walter Geerts & Martine Dijk m.m.v. Ryanne Tulner - Doeltreffende didactiek

1  ■  Didactisch afkijken doe je zo

woord daarom de volgende vragen en geef daarbij voorbeelden van situaties waarin je deze punten (niet) hebt toegepast. • Construeren : reflecteer je op de dingen die je in de klas doet? • Sociale context : werk je in interactie met anderen? • Concepten : denk je na over de achterliggende theorie die je gebruikt? • Taal : geef je woorden aan wat je doet?

Tien tips voor leraren in opleiding in lastige situaties

Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Is voor jou het onderscheid tussen korte- en langetermijndoelen duidelijk? Een probleem is niet altijd zo groot als het in jouw hoofd lijkt. Kun je drie relativerende opmerkingen noteren bij een casus die jou dwarszit? Iedereen maakt weleens een fout, ook jij. Dit zegt niets over jou als persoon. In welke functie of rol werd je aangesproken? Bij lastige casussen kun je aan kracht winnen door hulp in te roepen. Wie zitten er in je netwerk, wat krijg jij van hen en wat krijgen zij van jou? Zijn er momenten waarop je absoluut niet met werk bezig bent? Zo nee, wat moet er veranderen? Kun jij ten minste twee projecten aanwijzen waarbij je minder perfectionistisch bent? Noem een fout waarvan je hebt geleerd en die je jezelf verge ven hebt. Wat was het effect daarvan? Wat heb je nodig om jezelf te vergeven? Professionele groei bestaat niet alleen uit het constant verbe teren van zwakke punten. Kun je twee recente voorbeelden noemen waarin jij jezelf een schouderklopje gaf voor iets wat je goed had gedaan? Door een grap te maken over je eigen fout laat je zien dat je ook maar een mens bent en wordt het makkelijker voor ande ren om je fouten te accepteren. Kun je een dergelijk moment beschrijven? Zoek bij problemen naar een oplossing. Wat heb je nodig om een lastige casus op te lossen?

Maak een actie lijstje

Relativeer

Vat het niet persoonlijk op

Gebruik je netwerk

Bewaak de grens tussen werk en privé Wees niet te perfectionistisch

Vergeef jezelf

Geef jezelf een schouderklopje

Bewaar je gevoel voor humor

Zoek een oplossing

(Vrij naar Kralingen & Geerts, 2015)

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online