Tiba Bolle en Inge van Meelis - Taalbewust beroepsonderwijs

Inleiding

Deel IV Hulpmiddelen

In dit deel vind je hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan met taalbe wust beroepsonderwijs. Er zijn formulieren opgenomen voor een lesplan en lesobservatie. Begrippenlijst en verder lezen We sluiten het boek af met een overzicht van de in het boek geïntroduceer de termen en begrippen met hun betekenis (bijlage 1) en suggesties voor verder lezen (bijlage 2).

17

Made with FlippingBook HTML5