Tiba Bolle en Inge van Meelis - Taalbewust beroepsonderwijs

3.3 Een voorbeeld uit de praktijk: een tekst over hygiëne 3.4 Bespreking van de les aan de hand van de vijf vuistregels 3.5 Studieteksten en opdrachten lezen volgens de vijf vuistregels 3.6 Zelf aan de slag met studieteksten en opdrachten

107 114 118 118 123 123 125

4

‘Wat moeten we nou eigenlijk doen?’ Instructie en uitleg

4.1 Instructies en uitleg begrijpen

4.2 Taken en niveaus in het Referentiekader Taal 4.3 Een voorbeeld uit de praktijk: klassikale behandeling van het onderwerp ‘goederenverwerking’ 4.4 Bespreking van de les aan de hand van de vijf vuistregels 131 4.5 Nog een voorbeeld uit de praktijk: instructie in de praktijkopdracht ‘nieuwe aanplant’ 136 4.6 Bespreking van de praktijkopdracht aan de hand van de vijf vuistregels 139 4.7 Instructie en uitleg geven volgens de vijf vuistregels 143 4.8 Zelf aan de slag met instructie en uitleg 143 125

5

‘Hoe zeg je dat?’ Samenwerken en overleggen

147 147 149 149 154 160 160 165 165 167 167 173 179 179

5.1 Overlegsituaties

5.2 Taken en niveaus in het Referentiekader Taal 5.3 Een voorbeeld uit de praktijk: leerlingen overleggen over een praktijkopdracht 5.4 Bespreking van de les aan de hand van de vijf vuistregels 5.5 Samenwerken en overleggen volgens de vijf vuistregels 5.6 Zelf aan de slag met samenwerken en overleggen

6

‘Ik vind dat gewoon zo.’ Argumenteren in discussie en betoog

6.1 Argumenteren in opleiding en beroep 6.2 Taken en niveaus in het Referentiekader Taal

6.3 Een voorbeeld uit de praktijk: argumenteren naar aanleiding van opdrachten 6.4 Bespreking van de les aan de hand van de vijf vuistregels 6.5 Argumenteren in discussie en betoog volgens de vijf vuistregels 6.6 Zelf aan de slag met argumenteren in discussie en betoog

Made with FlippingBook HTML5