Herman Blom en Siep van der Werf - Migranten in de Nederlandse samenleving

Inleiding

In dit boek staan de sociaaleconomische en de sociaal-culturele positie van mi granten in de Nederlandse samenleving centraal. Daarbij komt zowel de bijdra ge aan die positie van de migranten zelf aan de orde, als die van de ontvangende samenleving. Zoals bij alle emancipatieprocessen geldt, is het belangrijk dat mensen hun krachten leren kennen om op een positieve wijze te kunnen en willen bijdragen aan een in alle opzichten rijkere samenleving. Dit boek wil de kennis, het inzicht en de vaardigheden van professionals met betrekking tot de dilemma’s van de multi-etnische samenleving helpen vergroten, zodat zij een zo groot mogelijke bijdrage kunnen leveren aan de emancipatie van migranten in Nederland.

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online