Loek ten Berge, Ellen van der Aart, Frank Hagemans en Guido Winckels - Dit is marketing!

Voorwoord

Dit boek sluit aan op de actuele NIMA-exameneisen (taxonomie) voor de opleiding Marke ting-A. Wie in Nederland iets over marketing wil leren, kan eigenlijk niet om het Nederlands Instituut voor Marketing (www.nima.nl) heen. Dat zet met zijn taxonomieën al jaren de stan daard voor het marketingonderwijs in Nederland. Het NIMA-diploma wordt nog steeds hoog aangeslagen in het bedrijfsleven en wordt al een aantal jaar officieel erkend op Europees niveau. Marketing is een boeiend en zeer afwisselend werkveld: de ene keer gaat het om de interpretatie van verzamelde data bij het formuleren van strategieën, de andere keer om het beoordelen van een reclamecampagne, het vaststellen van de verkoopprijs of het bepalen van de manier waarop marktonderzoek zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. Het vakgebied marketing is voortdurend in ontwikkeling. De bestaande stof is op onderdelen uitgebreid en voorzien van actuele voorbeelden en illustraties. Daarnaast is nieuwe stof toege voegd, met name online marketing heeft een plaats gekregen in de 3 e druk (onder meer video marketing, affiliatiemarketing, digital analytics , big data en productontwikkeling). Verder is het team van auteurs uitgebreid om zo beter te kunnen werken aan de verdere ontwikkeling van dit boek. De auteurs hebben ruime ervaring opgedaan met marketing, zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs. Indachtig het motto ‘een klacht is een kans’ worden de lezers aangespoord om ons te voorzien van tips en opbouwende kritiek.

Loek ten Berge (eindredactie) Ellen van der Aart Frank Hagemans Guido Winckels Maarssen, Harderwijk, ’s-Hertogenbosch en Amersfoort, november 2017

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online