Loek ten Berge, Ellen van der Aart, Frank Hagemans en Guido Winckels - Dit is marketing!

Deze herziene druk is opgedragen aan Johan van Kooten , mijn medeauteur van het eerste uur. Enkele maanden voor de start van herzieningswerkzaamheden is Johan helaas overleden. Ik kijk met dankbaarheid terug op de geweldige samenwerking bij het schrijven van de eerste en tweede druk. Loek ten Berge

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online