Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

Inhoud

Inleiding

11

Stel een goede centrale vraag

1

Opstellen van de centrale vraag en deelvragen

15

1.1 Op zoek naar een onderwerp 1.2 Kritisch lezen van literatuur 1.3 Van onderwerp naar centrale vraag

15 17 18 26 32

1.4 Deelvragen opstellen

Oefeningen

2

Schrijven van de inleiding

37

2.1 Doel van de inleiding

37 39 41 42 43 44 49

2.1.1 Introductie van het onderwerp

2.1.2 Centrale vraag

2.1.3 Relevantie van het onderzoek

2.1.4 Leeswijzer

2.2 De inleiding herschrijven

Oefeningen

Onderzoek de vakliteratuur

3

Vinden van de juiste informatie

59

3.1 Soorten bronnen

59 60 64

3.2 Zoeken naar de juiste bronnen 3.3 Verwijzen naar literatuur

Made with FlippingBook Digital Publishing Software