Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

Oefeningen hoofdstuk 1

•• De hoofdvraag van dit betoog zal zijn: waarom en hoe is de term ‘wereld muziek’ nog steeds in gebruik in het niet-wetenschappelijke muziekdis cours? e •• In hoeverre hadden de VS invloed op de Europese integratie tijdens de Koude Oorlog? •• De hoofdvraag luidt dan ook: ‘Heeft de Grote Ambassade (1697-1698) van de Russische tsaar Peter de Grote aan zijn doel(en) voldaan?’ •• De VOC heeft vele handelsposten gehad die allemaal bevorderend wa ren voor de compagnie, maar was de Kaapstichting meer van invloed op de VOC dan andere stichtingen? Wat voor gevolgen heeft de kolonisatie op zowel korte als lange termijn gehad op de VOC? •• Heeft de ontwikkeling van het sociaal darwinisme in de periode 1870 1914 bijgedragen aan de oorlogsstemming in verschillende landen voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog? f •• Met behulp van hiervoor genoemde facetten van de documentaire wil ik in deze tekst beoordelen of een documentaire ooit een goede weergave van de realiteit kan zijn. •• Zoals een televisie ooit een grote doorbraak was, van zwart-wit naar kleur, van analoog naar digitaal, zo is de computer ook nog steeds aan zijn grote doorbraak bezig. De stelling die ik zal onderstrepen en on derzoeken is dat door de computer en internet de televisie overbodig is geworden. •• In hoeverre heeft Jameson gelijk dat enkel pastiche, en geen parodie, wordt toegepast in postmodernistische mediateksten? •• Wijkt de huidige Batman die we zien in gewelddadige films veel af van zijn oorspronkelijke manier van handelen en, zo ja, komt dit door de overgang van animatie naar film? •• Mijn hoofdvraag luidt: wat is de ideologische ontwikkeling van de on dergeschikte rol van de vrouw in de klassieke Disneyfilm? g •• Hoe wenselijk is het gebruik van metaforen in het immigratiedebat? •• Is het werk dat aan Shakespeare wordt toegeschreven wel echt van hem? •• In hoeverre kun je spreken van vrouwentaal en mannentaal? •• Wat is de relatie tussen taal en werkelijkheid: discrimineren we minder als we bepaalde woorden in de ban doen?

33

Made with FlippingBook Digital Publishing Software