Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

1  Opstellen van de centrale vraag en deelvragen

Oefeningen

1 Kies een of meer van de volgende sets van vragen. Beoordeel de onder zoeksvragen afzonderlijk en geef zo mogelijk suggesties voor verbete ring. Gebruik de checklist die bij doen 2 staat. a •• Hebben wij een vrije wil? •• Welke aannames liggen ten grondslag aan de methodische twijfel die Descartes hanteert? •• Wat is de theorie van Hume? •• Is het ethisch om anorexiapatiënten te dwingen voedsel tot zich te nemen? b •• Is er zoiets als Nederlandse archeologie? •• Zijn er onderzoeken bekend die de moeite en het geld niet waard zijn? •• In Nederland worden weinig middelen uitgegeven aan onderzoek van vindplaatsen uit de steentijd. Is dat wel/niet wenselijk? •• Hoe werd de Etruskische samenleving beïnvloed door handelscontrac ten? c •• Ik wil mijn onderzoek richten op de vraag waarom het museum voor de aankoop van het werk van Kees van Dongen heeft gekozen en hoe dit gerelateerd is aan andere werken van bekende fauvisten die het museum tot zijn beschikking heeft. •• Wat zijn de moderne kenmerken van Frans Hals en hoe heeft Van Gogh die gebruikt voor zijn portretten? •• Wat heeft de oprichting van het Musée D’Orsay voor invloed gehad op het impressionisme? •• Behoort het ontwerpen van auto’s tot kunst of niet? d •• Kent de hedendaagse soulmuziek invloeden van de Motownsound van de jaren 60 van de vorige eeuw? •• Wat is de culturele verklaring voor het verschil in succes tussen mannen en vrouwen in de westerse popmuziek? •• In hoeverre is er sprake van stile antico in het late werk van J.S. Bach?

32

Made with FlippingBook Digital Publishing Software