Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

1  Opstellen van de centrale vraag en deelvragen

•• Wat zijn de indelingsprincipes in het algemeen en specifiek voor Ba rok en Rococo? •• Wat zijn de kenmerken van Barok? •• Wat zijn de kenmerken van Rococo? •• Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Barok en Rococo? •• Is er voldoende grond voor een onderscheid tussen beide? Op basis van die vragen wordt het volgende tekstschema gemaakt, dat nog voor verbetering vatbaar is. Ga zelf eens na wat er nog beter kan. Inleiding 1 Indelingsprincipes 2 Kenmerken Barok 2.1 Periodisering 2.2 Intentie 2.3 Thematiek 2.4 Enscenering 2.5 Clair obscur: manipulatie van licht en donker 2.6 Vormen: zwierigheid en symmetrie 3 Kenmerken Rococo 3.1 Periodisering 3.2 Intentie 3.3 Thematiek 3.4 Enscenering 3.5 Clair obscur: manipulatie van licht en donker 3.6 Vormen: zwierigheid en symmetrie 4 Verschillen en overeenkomsten tussen Barok en Rococo 5 Afweging: is er voldoende grond voor een onderscheid tussen Barok en Rococo? Conclusie Soms is het nodig om voorafgaand aan je onderzoek een onderzoeksvoorstel te schrijven. In dat geval heb je nu een drietal belangrijke elementen van zo’n voorstel te pakken: de centrale vraag, de deelvragen en het tekstschema. Wan neer je daar nog een inleiding (zie hoofdstuk 2) en bibliografie (zie hoofdstuk 3) aan toevoegt, is je onderzoeksvoorstel (ook wel werkplan genoemd) com pleet. Aanpassingen op zo’n voorstel of werkplan zijn eerder regel dan uitzonde ring. Je centrale vraag, deelvragen en opzet blijven lange tijd voor verbetering vatbaar. Toch moet je deze elementen zo veel mogelijk op orde hebben voor

30

Made with FlippingBook Digital Publishing Software