Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

1  Opstellen van de centrale vraag en deelvragen

6 Biedt de publicatie nieuwe inzichten? Probeer vast te stellen in hoeverre de inzichten relevant zijn. Wordt er iets verklaard wat daarvoor onduidelijk was? Naarmate je jezelf aanleert vanuit deze vragen de literatuur te lezen, kom je steeds makkelijker op het spoor van aspecten die verder onderzocht kunnen worden. Bedenk dat je eigen tekst ook een duidelijk antwoord moet geven op deze vragen. Het zijn immers de vragen die jouw lezer later zal stellen en waarmee je bij het schrijven rekening dient te houden. Lezen en schrijven vereisen namelijk dezelfde kritische geest.

1 Start je zoektocht. Ga gericht lezen en stel jezelf de eerdergenoemde kritische lees vragen. Noteer alle zaken die om opheldering vragen of die lijken te botsen met andere uitspraken. Kies vervolgens een onderwerp dat: ▶▶ aansluit bij je interesse; ▶▶ overzichtelijk is; ▶▶ wetenschappelijke relevant is.

DOEN

1.3 Van onderwerp naar centrale vraag Wie een discussiepunt, onduidelijkheid of spanningsveld heeft gevonden, heeft daarmee een probleem te pakken dat kan leiden tot de centrale vraag van een literatuuronderzoek. Sommigen noemen de centrale vraag om die reden ook wel de probleemstelling. Dat begrip is enigszins verwarrend, om dat je niet vanuit ‘een stelling’ maar vanuit een vraag moet vertrekken. Vanuit het probleem kun je wel een vraag afleiden, zoals in de tekst hierna gebeurt. De aanslagen van 11 september 2001 hebben de hele wereld opgeschrikt. Met de aanslagen in Madrid en Londen, een paar jaar later, kwam de ter roristische dreiging voor veel Europeanen dichterbij. De aanslagen in Pa rijs in januari en november 2015 en die in Brussel in 2016 maakten die dreiging weer heel actueel. Terrorismebestrijding staat bij elke regering opnieuw hoog op de agenda. Ook de Europese Unie heeft te kennen gegeven de hoogste prioriteit te geven aan haar Veiligheidsbeleid. Desondanks werd ook Brussel door

18

Made with FlippingBook Digital Publishing Software