Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

3.4 Manieren van verwijzen

66 69 79 71 72 77

3.4.1 APA-stijl 3.4.2 MLA-stijl 3.4.3 Chicago-stijl

3.5 Citeren en parafraseren

Oefeningen

4

Analyseren en beoordelen van argumentatie

81

4.1 Argumenten herkennen 4.2 Argumenten beoordelen

81 88 89 95 98

4.3 Relaties tussen standpunt en argument 4.4 Afwegen van andermans argumentatie

Oefeningen

5

Herkennen van drogredenen

107

5.1 Ondeugdelijke redeneringen 5.2 Ondeugdelijke relaties

107 111 114 116

5.3 Overige drogredenen

Oefeningen

Onderbouw je antwoord

6

Bouwen van de argumentatiestructuur van je tekst

121

6.1 De afweging

121 126 130 133

6.2 De verfijning van je argumentatie

6.3 De conclusie

Oefeningen

7

Structureren van je tekst

143

7.1 Opbouw van hoofdstukken en paragrafen

143 145 149 154

7.2 Opbouw van de alinea’s

7.3 Structuuraanwijzingen voor de lezer

Oefeningen

Made with FlippingBook Digital Publishing Software