Kim Hartenberg-ter Hedde en Judith ter Horst - Schrijfgids voor Social Work

Voorwoord

Het zal je maar gebeuren dat iemand iets over jou schrijft. Gaat het om een posi tievere tekst, iets leuks op social media? Prima! Toch zul je ook dat kritisch lezen. Want wat daar over jou staat, moet immers wel waar zijn en met respect voor jou geschreven. Iedereen kan het tenslotte lezen. Gelukkig heb je daar zelf invloed op door te reageren en de tekst te voorzien van jouw mening. Als jij het onderwerp bent van een hulpverleningsrapport, is dat een heel ander verhaal. Een Social Work professional beschrijft jouw situatie, trekt conclusies of adviseert over jou. Dat is niet zomaar leuk, dat is een serieuze zaak. Je zult maar cliënt zijn … Je zult maar Social Work professional zijn … Dan kun je je maar beter realiseren dat schrijven over cliënten zorgvuldig moet gebeuren, en dat de cliënt altijd mag lezen wat je over hem schrijft. Dat besef zal voor veel beginnende Social Work professionals het eerste obstakel zijn. Hoe schrijf je over mensen? En hoe zullen zij het vinden, wat jij over hen schrijft? In Schrijfgids voor Social Work willen we allereerst de schrijver een spiegel voor houden. Wat je schrijft, ben je namelijk zelf. En hóé je schrijft, bepaalt mede hoe anderen jou zien. We hopen dat dit boek zowel de beginnende als de ervaren So cial Work professionals helpt om zorgvuldig en integer te schrijven over bijvoor beeld cliënten. Daarvoor bieden we concrete tips en schrijfadviezen en stellen we door het hele boek heen de lezer van je geschreven tekst centraal. Schrijven in Social Work is niet zomaar op papier zetten wat je denkt of vindt. Schrijven is aan je lezer die informatie presenteren die hij of zij nodig heeft om vervolgens goed te kunnen handelen. Niets meer en niets minder. Als je daarbij de vragen van je lezer centraal stelt, zul je hem of haar optimaal helpen om het juiste te doen voor jouw cliënt(en) of voor een groep mensen met wie jij werkt. Schrijven over schrijven was soms een vreemd proces. Anderen vertellen hoe het moet, maar zelf geregeld tegen dezelfde problemen aanlopen. Het kan ook een eenzaam proces zijn. Dankzij het feit dat de Schrijfgids voor Social Work een geza menlijk project was, werd het echter toch een plezierige klus. Het was zo fijn om samen te kunnen werken, elkaar te stimuleren en te inspireren, samen de schou ders eronder te zetten.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online