Kim Hartenberg-ter Hedde en Judith ter Horst - Schrijfgids voor Social Work

Wat je schrijft, ben je zelf

Social Work is vooral een vak waarin schriftelijke communicatie een steeds grotere rol gaat spelen. De vraag daarbij is: Wie ben jíj eigenlijk in dit proces? Voordat je begint met schrijven, is het handig om eerst na te denken over jouw rol in deze schriftelijke communicatie. We beginnen dit hoofdstuk dan ook met de rol van je referentiekader. Als je schrijft, neem je immers altijd een stuk van jezelf mee. De kunst is om ervoor te zorgen dat je eigen normen, waarden en persoonlijke op vattingen zo min mogelijk doorklinken in je tekst. Hier kun je namelijk een ander (onbewust) mee beïnvloeden. Daarna komen achtereenvolgens aan de orde: de context waarbinnen je schrijft; parafraserend en overstijgend schrijven; feiten, meningen en interpretaties; af stand en nabijheid, ook in de aanhef en afsluiting van je schrijven. Tot slot behan delen we het gebruik van spreektaal en schrijftaal. De tips en opdrachten in dit hoofdstuk helpen je om te kijken naar jezelf als schrij vende Social Work professional en ervoor te zorgen dat je teksten zo objectief mogelijk zijn. Als je schrijft, neem je daarbij altijd een stuk van jezelf mee. Je zet immers jouw gedachten over een situatie op papier. Het is menselijk dat je gedachten gekleurd worden door je eigen normen en waarden. Er zijn veel factoren die invloed heb ben op het beeld dat jij van de wereld (en alles erin) hebt. Al deze factoren samen bepalen jouw referentiekader. Als je bijvoorbeeld zelf op jonge leeftijd al veel hebt meegemaakt, kun je je misschien ergeren aan mensen die klagen over kleine din gen als het weer of een kapotte auto. Je hebt dan minder geduld. En als je dan met zo iemand praat, laat je misschien dat ongeduld zien. Dat gebeurt dus ook als je schrijft, vaak zelfs zonder dat je je daarvan bewust bent. Uiteindelijk heeft je referentiekader invloed op hoe je tegen zaken aankijkt, en dat komt uiteindelijk weer terug in je tekst. Het is heel menselijk dat dit gebeurt, maar als Social Work professional moet je er vooral naar streven om zo objectief moge lijk te schrijven. Vooral in de hulpverlening loop je nogal eens tegen situaties aan waarin mensen niet volgens jouw normen en waarden handelen. Vaak heb je daar een mening over. Als Social Work professional ben je bovendien meestal nauw

1.1 De rol van je referentiekader

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online