Kim Hartenberg-ter Hedde en Judith ter Horst - Schrijfgids voor Social Work

Deel 1 De schrijver en de lezer In dit deel gaan we in op jouw perspectief als schrijver. Als Social Worker is het van belang dat je bewust leert kijken naar wie jij bent, wat jouw achtergrond en referentiekader zijn, enzovoort. Hoe jij over dingen denkt en hoe je van nature geneigd bent te reageren, bepaalt namelijk voor een groot deel je interactie met doelgroepen. Dat geldt bij mondelinge, maar ook bij schriftelijke communicatie. In hoofdstuk 1 bespreken we hoe je bewust kunt kijken naar jezelf als schrijver. Wat jouw beelden zijn van de cliënt en zijn of haar situatie, hoeveel afstand of juist nabijheid je ervaart, hoe objectief of subjectief je bent, het heeft allemaal invloed op de manier waarop jij met en over je cliënt communiceert. Zoals in elke vorm van communicatie is niet alleen de zender van belang, maar vooral in hoeverre de zenders boodschap op de ontvanger is afgestemd. Hoe zui verder die afstemming is, hoe beter de boodschap overkomt. Daarom gaan we in hoofdstuk 2 uitgebreid in op hoe je optimaal op de lezer kunt afstemmen bij het schrijven van diverse teksten en zo je schriftelijke communicatie doeltreffender kan maken. Daarbij bespreken we hoe je kunt inschatten wat je lezer mogelijk vindt van de boodschap in je tekst en van jou. We laten je zien welke vragen de lezer heeft als hij de tekst heeft ontvangen. In hoofdstuk 3 bespreken we hoe je de tekst inhoudelijk zo opbouwt, dat je die vragen die bij de lezer opkomen achtereenvolgens beantwoordt. Hierbij maken we gebruik van de psychologische vragenreeks. In hoofdstuk 4 bespreken we de hoofdlijnen van jouw rechten en plichten en die van de cliënt. Werken met cliënten betekent omgaan met (privacy)gevoelige in formatie. Zeker in schriftelijke communicatie is het van belang dat je daar heel zorgvuldig mee omgaat. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt wanneer je informatie over de cliënt wel mag delen met anderen en wanneer niet.

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online