Kim Hartenberg-ter Hedde en Judith ter Horst - Schrijfgids voor Social Work

Schrijfgids voor Social Work

Doelen hierbij kunnen zijn: preventie of de verbetering van een leef- of werksitua tie. Aan de hand van de casus bespreken we de fasen die je in een project meest al doorloopt: van probleemsignalering tot de evaluatie van de oplossing van het probleem. Elk van die fasen vraagt om specifieke tekstsoorten. In Schrijfgids voor Social Work gaan we niet uitgebreid in op de methodiek van projectmatig werken; wel bespreken we hoe je de tekstsoorten moet schrijven waarmee je te maken krijgt in projecten. Tips en trucs voor een goede, leesbare en zorgvuldig onderbouwde tekst In Tips en trucs gaan we in op een aantal kwesties die de technische kant van het schrijven betreffen. Een goede tekst is niet alleen kort en bondig, maar ook leesbaar en correct ge schreven. Samengevat komt het erop neer dat de teksten die je in het kader van Social Work schrijft, altijd moeten voldoen aan deze criteria. Aan het begin van dit onderdeel vind je een overzicht van deze eisen, die we daarna nader toelichten. Dat overzicht kun je gebruiken als checklist. Verder geven we tips en trucs bij de aandachtspunten waarover de meeste schrijvers geregeld twijfelen of waarmee ze in de fout gaan. Want iedere schrijver kent immers die momenten van twijfel: Moet ‘werkverdeling’ nou aan elkaar geschreven worden, of juist niet? Is ‘er wordt hier hard gewerkt’ met -dt of met een -d? Welke argumenten zijn nou het steek houdendst om een standpunt te beargumenteren? Deze aandachtspunten wor den niet uitputtend besproken, maar dienen vooral als handvatten voor de schrij vende Social Work professional. De Tips en trucs zijn dan ook vooral bedoeld om nog eens na te slaan, en het is handig om de tips en trucs bij de hand te houden.

Website

www.coutinho.nl/schrijfgidssocialwork

Bij dit boek hoort online studiemateriaal, dat bestaat uit: Ý Ý checklists voor de verschillende tekstsoorten; Ý Ý extra opdrachten.

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online