Marilene Gathier en Marieke Goedegebure - Beter Nederlands spreken

hoofdstuk 1  Kennismaken

9 Ik / bespreken / zal het / met hem / .

10 Onze andere zoon / in Utrecht / studeert / .

OEFENING 23 ■ Voorbereiding buitenschoolse opdracht

Kies één van de volgende buitenschoolse opdrachten:

1 Neem een interview af bij een zelfgekozen persoon over een zelfgekozen onderwerp. 2 Voer een kennismakingsgesprek met iemand die je nog niet zo goed kent, bijvoorbeeld je nieuwe buren, een nieuwe collega, iemand met wie je een cursus volgt of aan sport doet. 3 Vraag informatie, bijvoorbeeld over een baan, een cursus, een sportclub, lidmaatschap van de bibliotheek, een reis.

Bereid het gesprek voor met één of twee andere cursisten die dezelfde opdracht kiezen.

1 Vul (ieder voor zich) het formulier ‘Buitenschoolse opdracht’ in. 2 Schrijf samen een voorbeelddialoog en oefen deze. 3 Laat jullie dialoog aan de groep horen.

Doe de buitenschoolse opdracht en vul het formulier bij de opdracht in.

De volgende les ga je de opdracht evalueren.

39

Made with FlippingBook flipbook maker