Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Online studiemateriaal

Op www.coutinho.nl/talentgerichtwerken vind je het online studiemate riaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit:

• verder lezen en kijken • vragen en opdrachten • een verslag van een onderzoekswerkplaats • twee webcolleges

Door middel van het webicoon wordt er naar dit materiaal verwezen. Voor docenten zijn de docentenhandreiking TRACK en een powerpoint beschikbaar.

16

Made with FlippingBook - Online catalogs