Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Inleiding

en op welke wijze sportieve en artistieke talentprogramma’s bijdragen aan het weerstaan van de verleidingen van criminaliteit bij jongens die een ver hoogd risico lopen op de ontwikkeling van delinquent gedrag. Dankwoord In de verantwoording achter in het boek noemen we alle organisaties en mensen die een rol hebben gespeeld in het onderzoek. Een aantal mensen willen we op deze plek bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij het schrijven van dit boek. Wij bedanken Irma van Hoorik voor het schrijven van het hoofdstuk in deel III en voor haar waardevolle feedback geduren de het schrijfproces. Erik Bakker, Diane Bos, Urjan van Dienst, Lidewiet Driessen, Marthe Genten, Willemien van Heugten, Sadik Kaynak, Lies Leen, Mark Pennings, Nick Schonhage en Adil Zioui bedanken we voor het aanleveren van inspirerend casusmateriaal en voor hun feedback tijdens de meeleesrondes. Twee personen bedanken we ten slotte in het bijzonder voor het meeden ken en meelezen: Marcel Spierts als initiator en Judith Metz als projectleider van het RAAK-PRO Talentontwikkeling bij ‘risicojongeren’.

15

Made with FlippingBook - Online catalogs