Marilene Gathier - Welkom in Nederland

De mensen

Dit zijn de grootste groepen buitenlanders: ■■ Buitenlanders uit Europa Ze komen bijvoorbeeld in Nederland omdat hun man of vrouw Nederlander is, of om hier te werken. ■■ Surinamers Suriname hoorde vroeger bij Nederland. ■■ Turken en Marokkanen Rond 1970 kwamen veel gastarbeiders naar Nederland. Dit waren vooral mensen uit Turkije en Marokko. Ze kwamen in Nederland om te werken. Hun kinderen zijn hier geboren. Die kin deren willen nu soms trouwen met iemand uit hun eigen land. ■■ Vluchtelingen Tussen 1980 en 2000 kwamen er veel vluchtelingen naar Nederland. Dat waren mensen uit landen waar het oorlog was. Of mensen die problemen hadden in hun eigen land. Ze kwamen uit landen als Vietnam, Iran, Irak en uit Afrika, bijvoorbeeld uit Somalië. Van die vluchtelingen heeft niet iedereen een verblijfsvergunning . De taal De belangrijkste taal in Nederland is het Nederlands. De mensen uit het noorden, zuiden, oosten en westen spreken de taal een beetje verschillend. Er is nog een taal: het Fries. Die taal spreken de mensen in de provincie Friesland. De kinderen in Friesland leren Fries en Nederlands op school. Mensen die in het buitenland geboren zijn, spreken thuis meestal hun eigen taal (bijvoorbeeld Turks of Arabisch). Ze moeten van de regering Nederlands leren. Ongeveer 23 miljoen mensen in de wereld spreken Nederlands, ook bijvoorbeeld in België en Suriname. Nederlands is dus niet zo’n belangrijke taal in de wereld. Nu komen er minder buitenlanders naar Nederland. Het is nu veel moeilijker om een verblijfsver gunning te krijgen.

12

Waar of niet waar? 1 Veel vluchtelingen hadden problemen in hun eigen land.

waar / niet waar

2 Fries is een taal die alle Nederlanders spreken.

waar / niet waar

3 Iemand met de Nederlandse nationaliteit is altijd in Nederland geboren.

waar / niet waar

4 Ook in België spreken mensen Nederlands.

waar / niet waar

5 In de Randstad zijn veel snelwegen .

waar / niet waar

27

Made with FlippingBook flipbook maker