Marilene Gathier - Welkom in Nederland

1 Nederland leren kennen

13

Vul een getal in. Zoek de getallen in de tekst. 1 In Nederland wonen

miljoen mensen.

2 Er wonen in Nederland bijna

mensen op een vierkante kilometer .

3 Ongeveer

mensen wonen in Nederland, maar zijn er niet geboren.

4 Rond het jaar

kwamen veel Turken en Marokkanen naar Nederland.

5 In de wereld spreken

miljoen mensen Nederlands.

14 Dichtbevolkt of niet? Waar wonen de meeste mensen op een vierkante kilometer? 1 In Nederland of in Turkije? In 2 In Turkije of in Marokko? In 3 In Nederland of in Duitsland? In 4 In een stad of in een dorp? In een

15 Geef antwoord en bespreek met je buurman of buurvrouw in de klas.

1 In welk land ben jij geboren? 2 Welke nationaliteit heb je? 3 Welke taal spreek je thuis? 4 Waar spreek je Nederlands? 5 Waarom ben je naar Nederland gekomen? 6 Heb je kinderen?

ja / nee

Zo ja: a In welk land (of landen) zijn je kinderen geboren? b Welke taal spreken je kinderen het best? 7 Uit welk land komen je buren (thuis)?

De regering In veel landen kunnen de mensen een president kiezen. Nederland heeft geen president, maar een koning. Hij heet Willem-Alexander. Hij woont vlak bij Den Haag. Zijn moeder is prinses Beatrix, zij was eerst koningin van Nederland. Willem-Alexander is getrouwd met Máxima. Zij is nu koningin. Hun oudste dochter is prinses Amalia.

28

Made with FlippingBook flipbook maker