Jan de Bas - De pabotoets aardrijkskunde haal je zo

25

10 Hoe heet de zijde van de heuvel waar de bomen groeien? A aflandige zijde

Wind

B keerzijde C loefzijde D lijzijde

Vegetatie aan weerszijden van een heuvel

11 Hoe ontstaan polders? A Door een combinatie van wind- en wa tererosie. B Ze worden aangelegd door de mens, die de waterstand kunstmatig beheert. C Het zijn restanten van omgekapte bossen. D Ze ontstaan uit spontane natuurlijke pro cessen. 12 Hoe zou het bijschrift van de afbeelding hiernaast kunnen luiden? A Duinvorming bij Nieuw-Haamstede in Zeeland. B Storm op de Afsluitdijk. C Zee-afzetting in de buurt van een Neder landse kustplaats. D Zandverstuiving op de heide in Noord Brabant.

Polderlandschap bij Amsterdam

begroeiing

wind

zee

duin

land

zand

Made with FlippingBook Annual report maker